28.11.2007 - 14.1.2008

Mehmet Güleryüz - Oradan Oraya

Yapı Kredi Kültür Sanat

  • kirmizi-araba

Serginin kataloğunda, sanat tarihçisi Levent Çalıkoğlu’nun ve edebiyatçı Murathan Mungan’ın kaleme aldığı yazılar sanatçının dünyasına ve bu sergiye pencereler açıyor. 

“Doğa-kültür ve insan-hayvan bedeni arasındaki gerilimli ilişki, Güleryüz’ün resim ve heykel çalışmalarının ana izleklerinden biri oldu hep. Mücadele, çaresizlik, korku, iktidar hırsı, varoluşu kabul etme, üstünlük kurma hayalleri, kibir... gibi haller ne kadar insanoğlunun doğa karşısındaki konumuna işaret ediyorsa, üstünlüğünün sembolü olabilecek bedeni de doğa karşısındaki yenilgisinin ana malzemesi konumunda. Güleryüz, insan bedenini eğip bükerek, biçimsel karakterini deformasyona uğratarak ve yeri geldiğinde derisinden sıyırarak onun kırılganlığına ve çürüyüp sonlanabilirliğine ilişkin katı bir gerçeklik kurar.” 
Levent Çalıkoğlu, “Resim Yüzeyini Terk Eden Üçboyutlu İmgeler”, “Mehmet Güleryüz - Oradan Oraya” sergi kataloğu, YKY, 2007.

“[…] atölyenin ortasında “Yarış Arabası”nın resmi ile heykeli arasında duruyorum. İki boyutlu resim ile üç boyutlu heykelin aynı mekândaki varlıkları benim için bir sorunsalı cisimleştiriyor. İlginç, farklı bir deneyim bu. Aralarında yalnızca iki ayrı sanatsal disiplin dalının dilleri değil, yıllar da duruyor.”

Murathan Mungan, “Resim ile Heykel Arasında Birkaç Adım”, “Mehmet Güleryüz - Oradan Oraya” sergi kataloğu”, YKY, 2007.

Sanatçılar

Mehmet Güleryüz

Sergiden Seçmeler