Koleksiyon ve Sergi Yayınları

  • Koleksiyon ve Sergi Yayınları

Kültürün ve sanatın her alanında uzun yıllar faaliyet gösteren bir kurum olarak sergileri ve etkinlikleri destekleyecek yayınlar da yapmaktayız. Öyle ki bu desteğin boyutlarının yıllar içinde ciddi bir şekilde artması vaktiyle YKY’nin kurulması fikrini aşılamıştı.

Açtığımız sergilerle oldukça geniş bir koleksiyon oluşturduk. Bu zengin koleksiyonu sergi kataloglarıyla kalıcı hale getirdik. Çünkü sergiler belirli bir zaman ve mekânda gerçekleşip sona ermekte. Oysa kataloglar kütüphanelerde saklanmakta, her zaman göz önünde kalabilmekte. Sözgelimi bugün “İşlemeler”, “Konuşan Maden”, “Karagöz Hacivat”, “Hoca Ali Rıza”, “Roma, Osmanlı, Beylikler, Selçuklu, İslam Sikkeleri” gibi pek çok katalogun gün geçtikçe değeri artmakta. Birçok katalogumuzun halen arandığını, hatta bazılarına sahaflarda, kitap mezatlarında paha biçildiğini biliyoruz.

Koleksiyonumuzda olmayan eserleri sergilerken kapsamlı bir katalogunu hazırlamaya daha büyük özen verdik. Çünkü bazı sergilerin daha sonra tekrarlanması mümkün olmayabilir ve bu durumda o eserlerin varlığını geleceğe taşımakta kataloglara / basılı yayınlara büyük görevler düşer.

Sergilediğimiz koleksiyonun zenginliğine, serginin amacına göre tasarlanan kataloglarımızın birer sanat eseri niteliği taşımasını da önemsedik. Nitekim müzemizde açılan ve Anadolu uygarlıklarının tanıtımını yaptığımız nadide sergiler ve katalogları ilgi çekti. Yurtiçi ve yurtdışında uzmanlar ve kültür izleyicileri tarafından beğeniyle karşılandı. Bazen de yeni araştırmalara kaynaklık etti.

Galerilerimizde açılan sergilerde Türk resim sanatı hakkında hiçbir yayını bulunmayan ustalarımızın kataloglarını hazırladık, haklarında kapsamlı kitaplar yayımladık. Yayımladığımız bütün bu kataloglar ve kitaplar, özellikle resim sanatımızın Osman Hamdi’den Güncel Sanat’a, bütün dönemlerini kapsamakta. Birçok sanatçımızın da ilk katalogu ve ilk kitabı olma özelliğini taşımakta.

Yapı Kredi Kültür Sanat olarak, yayımladığımız sergi katalogları ve kitaplarla, sanatseverlere ve koleksiyonculara kalıcı, güvenilir başvuru kaynakları oluşturduğumuzu düşünüyoruz. İşte bu nedenle her sergimizi bir yayına dönüştürmeyi değerli bir görev saydık ve bu görevi heyecanla yerine getirmeyi sürdürmekteyiz.