14.09.2005 - 30.03.2006

Tunç Çağının Gizemli Kadınları

Yapı Kredi Kültür Sanat

  • tunccagi940px

“Tunç Çağının Gizemli Kadınları” konulu sergide Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi,  M.Ö. 3 binli  yıllarda tuncun kullanıma girmesiyle değişen sosyal yaşamla birlikte Anadolu kentsel topluluklarının Ana Tanrıçaya ve onun sunduğu berekete, (doğurma=çoğalma;  yaşatma= göğüslerinden gelen sütle besleme özelliklerine) dolayısıyla yaratma gücüne taptıklarını düşünmemize neden olan küçük heykelcikleri konuk ediyor.

Tunç Çağı’nın küçük, kutsal Anadolu kadınları aynı topraklarda daha önceki bin yıllarda yaşanmış Neolitik- Kalkolitik çağ merkezlerinden, Çatalhöyük, Hacılar, Höyücek, Kuruçay, Köşkhöyük, gibi pek çok kazıdan çıkan ana tanrıçalar gibi şişman ve görkemli değil. Üstelik her yere taşınabilecek kadar küçülmüş, incelmiş, yassılaşmış ve “idol” adı verilen baş, boyun ve gövdeden oluşan soyut biçimlere girmiş ve adeta görünmezliğe kavuşmuş.

Sergiden Seçmeler

Mekandan Seçmeler