13.6.2003 - 16.8.2003

Elemterefiş

Yapı Kredi Kültür Sanat

  • elemterefis940

Anadolu’da Büyü ve İnanışlar

Anadolu, dinlerin ve farklı kültürlerin kesişme noktasında yer almakta. Her inanış, kendi gizemini bu toprakların tarihine katarak varoldu. Eski Mısır, Mezopotamya ve Orta Asya, besleyici birer damar olarak bu toprakların inanış biçimlerini etkiledi. Hititler, Antik dönem Yunan ve Roma dünyası, Ortaçağ Bizans ve Selçuklu toplumları ile Osmanlı İmparatorluğu, bir yönleriyle hep bu gizemli kültürün kıyısında gezindiler. Sergi, Anadolu merkezli büyü kültürünü tarihsel süreç içinde birbirini izleyen uygarlıklar kapsamında ele alıyor. Büyü nesneleri, gizemli dualar, karmaşık teknikler ve kısacası Anadolu’nun alacakaranlıktaki yüzü bu sergide gün ışığına çıkıyor.

Küratörler

Prof. Dr.Gürbüz Erginer

Sergiden Seçmeler