6.5.2011 - 29.5.2011

Burcu Orhon - Cazın Nabzı / Pulse of Jazz

Yapı Kredi Kültür Sanat

  • 033-Pulse-of-Jazz-Cazin-Nabzi

Burcu Orhon’un eserleri, caz müziğinin temel öğeleri olarak kabul edilen çok ritimlilik, doğaçlama ve armoniden izler taşımanın yanı sıra cazın vazgeçilmez iki unsuru özgürlük ve özgünlüğün görsel anlamda birer yansımasını sunuyor. Sahnedeki enstrümanların, müzisyenlerin ve söz konusu caz performansının diğer bileşenlerinin müthiş bir renklilik içinde yeni anlamlara kapı araladığı fotoğraflar kimi zaman Sahra Çölü’ndeki bir kum fırtınası sahnesini kimi zaman ise alev alev yanmakta olan bir evi anımsatıyor.

Cazın Nabzı sergisi için yazmış olduğu metinde müzikolog Sami Kısaoğlu söz konusu fotoğraflar ile caz müziği arasındaki ilişkiyi aşağıdaki sözler ile yorumluyor:  
“Pulse of Jazz serisindeki fotoğraflarda trompet, kontrbas, kornet gibi enstrümanların yanı sıra bizzat sahnedeki müzisyenlerinde kendi fiziksel görüntülerini terk ederek, fotoğrafçı tarafından oluşturulan görsel dünyaya dâhil edilir. Söz konusu fotoğraflara bakan her bireyin kendi görsel ve kültürel kodları doğrultusunda farklı okumalar yaparak farklı sonuçlara ulaşması olası bir durumdur. Pulse of Jazz serisinde baktığımız her fotoğraf müziğin o anlık görüntüsünü yansıtmanın ötesine geçerek, her birey için farklı görsel dünyalar oluşturabilecek derecede bir çeşitlilik içerir. Sahnedeki müziğin ve müzisyenlerin anlık görüntülerinin fotoğraflandığı bu görüntülerde, Sahra Çölü’ndeki bir kum fırtınası sahnesini ya da alev alev yanmakta olan bir evi görmek de son derece olasıdır. Kaydedilen fotografik gerçeklikten yola çıkılarak yeni görüntülerin ve yeni anlamların oluşturulması Pulse of Jazz serisinde gördüğümüz fotoğrafların en önemli özelliklerinden birini oluşturur.”

Sanatçılar

Burcu Orhon

Sergiden Seçmeler

Mekandan Seçmeler