17.05.2024 - 11.08.2024

Bugünü Resmetmek

Yapı Kredi Galeri

  • Bugünü Resmetmek - genel

Resimle düşünen ve tutkuyla resim yapan sanatçıların son beş senedeki çalışmaları içeren “Bugünü Resmetmek” farklı kuşakları ve eğilimleri bir araya getiriyor. Sergi isminde “bugünü resmetmek” iki anlamıyla kullanılıyor: İlk anlamında güncel resmin konularına getirilen yaklaşımlara ve resmetme biçimlerine; ikincisindeyse günümüzün toplumsal atmosferine ve bu koşulların çizdiği sosyopolitik tabloya vurgu yapılıyor. Resim kadar çok tartışılan, yorgun, köklü ve bir o kadar da çok sevilen ve güncelliğini koruyan başka bir sanat mecrası var mı? Çok çeşitli mecraların kullanıldığı bugünün çoğulcu sanat ortamında resim; güçlü ve bereketli bir düşünsel alan açmayı sürdürüyor. Resmin piyasa ya da popülizm odaklı olmadığı, eleştirel bir zemine oturduğu noktaları vurgulayan sergi, aynı zamanda hayal gücünü önceleyen bir mecra olduğunu hatırlatıyor. Resmetmenin performatif yönünü vurgulayan sergi adı, durağan bir olgu yerine eyleme ve sürece dikkat çekiyor. Yoğun bir araştırmayla şekillenen “Bugünü Resmetmek” geniş kapsamlı bir sergi yapmanın beraberinde getirdiği zorlukların bilinciyle hazırlandı. Öznel ve nesnel dengeleri gözeten ve neredeyse içgüdüsel bir yaklaşımla ilerleyen küratöryel süreç, bugünün resmindeki eğilimlerin süzüldüğü, kendi içinde koreografisi olan çoğulcu bir sergiye evrildi.

Bir sanat kurumunda sergi programını hazırlamanın sorumluluğu bize kişisel anlamda ilgimizi çeken, özlediğimiz ve görmek istediğimiz konularda sergi yapma motivasyonunun yanı sıra sanatçı ve izleyici odaklı bir bakış açısını da getiriyor. Burada yaşayan sanatçıların üretimlerinin görünürlüğünü önemsiyoruz ve izleyicinin neyi görmek istediğine dair empati kurmaya çalışıyoruz. İşte bu motivasyonla bakışımızı ressamlara çevirdik. 

Atölyesini ziyaret ettiğimiz veya konuştuğumuz sanatçılarla görüşmelerimizde onlara serginin tematik olmadığını, sanatçı ve resim merkezli olduğunu vurguladık. Bu nokta iki sebepten mühimdi: İlki tematik grup sergilerinde belirli bir başlık üzerinden yapılan küratöryel seçkide sanatçının genel yaklaşımını bir esere indirgemenin zorluklarıydı. Bir diğer deyişle eser yerine tema odaklı çalışmanın doğurabileceği yanlış okumalardan kaçınmak istedik. İkinci önemsediğimiz noktaysa sanatçıları sergi konseptine uygun eser üretme kaygısından uzaklaştırmaktı. Özellikle son yirmi senedir müze ve sanat kurumlarında ağırlıkta olan ve belirli bir kavramsal çerçeve etrafında şekillenen tematik sergiler, ister istemez sanatçıları belirli konular doğrultusunda çalışmaya yönlendirebiliyor. Bu konular içten gelen kişisel merak, his ve araştırmalar etrafında köklenebileceği gibi, dışarıdan gelen ve hatta kimi zaman değişen mevsimlik modalar gibi geçici ve içi boş da olabiliyor. Bu yüzden serginin temasını soran sanatçılara serginin belirli bir teması olmadığını ve serginin odağının sanatçıların son dönemde yaptığı resimleri ön plana çıkarmak olduğunu söyledik. Öyleyse küratöryel düşünce ve çalışma bu sergide kendini nasıl gösterdi? “Bugünü Resmetmek” sanatçı ve eser odaklı bir küratöryel tutumu benimseyerek şekillendi. 

Uçsuz bucaksız bir mecra olan resimle ilgili çalışırken, belirli sınırlar koyma gereğini duyduk. İlk olarak resmin son beş senesine odaklanarak resmin güncel eğilimlerini süzmeyi amaçladık. İkincisi başlı başına bir resim tekniği olan çizim ve desenin ayrı bir araştırma gerektirdiğine inanarak, onları bu sergiden ayırdık. Üçüncüsü ise serginin odağını tuvalden çalmadan tuvali aşan resimlere de yer vermeyi seçtik. 

Kompozisyonlarında sözcükler, renkler ve malzemelerle etkileyici bir biçimde oynayan ABD’li ressam Dana Lok bir resme ilk bakılan anın kıymetli olduğunu dile getirir. Görsel bir deneyim olan bu an, belki de ilk bakışta aşkla karşılaştırılabilir. Resimle zaman geçirdikçe onu daha çok anlar, ona daha çok yaklaşır ya da ondan uzaklaşırız. “Bugünü Resmetmek” izleyicinin resimlere baktığı o ilk büyülü anın doyumunu hissettiği bir alan açmayı amaçlıyor. Resme kendini bırakmak isteyen herkesi bu gizemli kapıdan içeri adım atmaya davet ediyoruz. Hem kendi içlerine bakmak hem de dışarıya çıkmak isteyenler için... 

Küratöryel metnin tamamına sergi kataloğundan ulaşabilirsiniz.

Sanatçılar

Ahu Akgün, Figen Aydıntaşbaş, Can Aytekin, Gökhun Baltacı, Taner Ceylan, Antonio Cosentino, Cansu Çakar, Timur Çelik, Fulya Çetin, Rojbin Ekinci, Eda Gecikmez, Leylâ Gediz, Tayfun Gülnar, Hakan Gürsoytrak, Onur Kılıç, İhsan Oturmak, Toygun Özdemir, Yağız Özgen, Deniz Pasha, Kirkor Sahakoğlu, Rugül Serbest, Yaz Taşçı, Sevil Tunaboylu, Derya Ülker, Gülnihal Yıldız, Nalan Yırtmaç, Ecem Yüksel ve Erdoğan Zümrütoğlu.

Küratörler

Burcu Çimen, Didem Yazıcı

Sergiden Seçmeler