7.4.2010 - 2.5.2010

Ali Cabbar - Huzursuz Gölge

Yapı Kredi Kültür Sanat

  • alicabbar_940px

Ali Cabbar’ın farklı mecralarda çalıştığı işleri bir araya getiren sergi anlamlar, duygular, ve çağrışımlar üzerine kurgulanan ve kara mizahın hâkim olduğu işlerden oluşuyor. Ali Cabbar’ın sanatında uzun süredir tutarlı bir çizgide geliştirdiği sade grafik dil, serginin mekânsal kurgusunu şekillendirmekle kalmıyor, izleyicinin mekândaki varlığı ile gelişen görsel bir dilin yapılanmasına da temel oluşturuyor.

Fernando Pessoa’nın “Huzursuzluğun Kitabı”ndan yola çıkarak oluşturulan sergi kitabı, Başak Şenova’nın kaleme aldığı metin ile sanatçıyla yaptığı söyleşinin yanı sıra, Belçikalı sanat eleştirmeni Roger Pierre Turine’nin bu katalog için yazdığı metni içeriyor.

Halen Belçika’nın Brüksel şehrinde yaşayan Ali Cabbar, 21 senedir yurtdışında üretiyor. Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan sanatçının yurtdışında katıldığı karma sergiler dışında İstanbul, Melbourne ve Brüksel’de açtığı kişisel sergileri de bulunuyor.

Sanatçılar

Ali Cabbar

Küratörler

Başak Şenova

Sergiden Seçmeler

Sergi Videoları