17 Eylül 2023 Pazar Saat: 00:00 - 31 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 00:00

Portiko Okumaları ve Performansları

Portiko (Yapı Kredi Kültür Sanat - Bina Girişi)

Sokak ve bina, kamusal alan ve kurum arasındaki eşikten beslenen “Portiko Okumaları ve Performansları” sanat, bilim, felsefe, psikoloji, antropoloji, ekonomi ve siyaset teorileri, edebiyat, şiir gibi disiplinleri içeriyor. İki ayrı odağı olan program günümüz performans sanatından örnekleri sokakla buluştururken bir yandan da sesli okumanın ve dikkatle dinlemenin ne anlama geldiğini sorguluyor. Performans sanatçıları özellikle mimari ve kamusal alanla ilişkilenen çalışmalarıyla Portiko’ya davet edilirken okuma programında sanatçı, yazar, şair, editör, araştırmacı ve kültür çalışanlarının kendi yazdıkları ya da onlara ilham veren metinler yer buluyor. Portiko Programı, okumanın performatif bir eylem olmasına işaret ederken metnin yorumlanmasına da fırsat tanıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın 1945’ten bu yana devam eden yayıncılık geleneğiyle ilişkilenen okuma programı, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan kitapların, cogitokitap-lık ve Sanat Dünyamız dergilerinin içeriklerinin de yer aldığı çok disiplinli bir yol izliyor. İstanbul’un çokdilli bir şehir olduğu göz önünde bulundurularak hazırlanan Portiko’da şehrin eski ya da yeni sakinlerinin izleyici olarak konuk edilmesi hedefleniyor. Portiko, Yapı Kredi Müze, Galeri, YKY Beyoğlu Kitabevi ziyaretçilerini ve caddenin kalabalığı arasındaki insanları gündelik koşuşturmaya kısa bir ara vermeye davet ediyor. Günde yüz binlerce kişinin geçtiği İstiklal Caddesi’nin hareketliliği ve öngörülemez dinamiği arasında sanata ve düşünceye daha çok alan açmaya çağıran bu program, bina mimarisi ve kamusal alanla ilişkiyi temel alıyor. Galeri ve müze dışındaki mekânları kullanan program, beden ve performans üzerinden farklı ses, dil ve düşünceleri bir araya getiriyor.

Yapı Kredi Galeri ekibi tarafından hazırlanan program Tarabya Kültür Akademisi’nin işbirliği ile Almanya’dan İstanbul’a misafir sanatçı programıyla gelen kültür çalışanlarını da ağırlayacak. Portiko, her ay iki kez Çarşamba günleri 18:00’de izleyicileri bekliyor.

Program küratörleri: Didem Yazıcı, Burcu Çimen, Fisun Yalçınkaya
Destekleyenler: Tarabya Kültür Akademisi
Teknik: Aykut Yılmaz


Portiko Readings and Performances

Along with the exhibition programme, Yapı Kredi Gallery is launching a public programme at the entrance of the building named Portico, which opens onto Istiklal Street.   

“Portiko Readings and Performances” is nourished on the threshold between street and building, public space and institution, and includes diverse disciplines such as art, science, psychology, anthropology, economic and political theories, literature and poetry. The program has two distinct focuses. While bringing together instances of contemporary performance art with the street,  it also questions what it means to read aloud and listen carefully. Performance artists are invited to Portico particularly for their works on architecture and public space, whereas the reading programme includes texts written by or the texts that inspired artists, authors, poets, editors, researchers and culture workers. Portico understands the practice of reading as a performative act and it also allows a space for plural interpretations of a text.

The reading programme is connected with the publishing tradition of Yapı Kredi Culture Arts and Publishing since 1945 and follows a multidisciplinary path that includes books published by Yapı Kredi Publishing, as well as the contents of magazines “cogito”, “kitap-lıkand “Sanat Dünyamız”. Portiko takes into account that Istanbul is a multilingual city and aims at hosting the old and new residents of the city as audience. Portiko invites the visitors of Yapı Kredi Museum, Gallery, YKY Beyoğlu Bookstore and the people among the crowds of the street to take a short break from the daily rush. The programme calls for more space for art and thought amidst the activity and unpredictable dynamics of the Istiklal Street where hundreds of thousands of people pass every day, and is founded on the relationship between building architecture and public space. The programme uses  spaces apart from the gallery and museum and brings together different voices, languages and ideas through body and performance. Prepared by the Yapı Kredi Gallery team, the programme will host culture workers from Germany who come to Istanbul as part of the artist residency programme, in collaboration with Tarabya Cultural Academy. Portico will host the audience twice a month on Wednesdays at 18:00.

Program curators: Didem Yazıcı, Burcu Çimen, Fisun Yalçınkaya
Supporters: Tarabya Cultural Academy
Technics: Aykut Yılmaz

ÜCRETSİZ