20 Mart 2020 Cuma Saat: 18:00

Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin

Yapı Kredi Kültür Sanat - Loca

Etkinlik İptal Edildi

Panel

Koronavirüs ile ilgili tedbirler kapsamında etkinliğimiz iptal edilmiştir.

Modern Türk edebiyatında kısa öykücülüğün kurucusu, dilde sadeleşmenin öncülerinden Ömer Seyfettin'i ölümünün 100. yılı vesilesiyle bir panelle anıyoruz. YKY’nin danışman editörlerinden M. Sabri Koz’un moderatörlüğünü üstlendiği panelde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Nâzım Hikmet Polat, Ömer Seyfettin’in öykülerindeki simgeselci anlatımı irdeleyecek. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Nuri Sağlam, Ömer Seyfettin’in Türkçülük meselesini ve İttihat ve Terakki’yi nasıl ele aldığını tartışacak. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Hülya Argunşah savaş ortamında kadınların Ömer Seyfettin'in hikâyelerinde nasıl kişileştirildikleri üzerinde duracak. Psikanalist Doç. Dr. Talat Parman, çocukluk döneminin ilk sorgulamalarının, ilk sancılarının Ömer Seyfettin öykülerinde hikâye ediliş biçimini ele alacak. Programa konuk olarak katılacak olan Dr. Başak Alango ise babası, edebiyat tarihçisi Tahir Alangu’nun sakladığı Ömer Seyfettin’e ait el yazmalarının hikâyesini anlatacak.

Ömer Seyfettin’in bütün eserleri “Bütün Hikâyeleri” (Haz.: Nâzım Hikmet Polat) adı altında YKY Delta dizisinden yayımlanmış, seçme öyküleri de yine YKY Doğan Kardeş dizisi içinde “Türkçe Reçete” kitabında (Haz.: M. Sabri Koz) çocuklara, gençlere sunulmuştu.

Katılımcılar

Hülya Argunşah, M. Sabri Koz, Nâzım Hikmet Polat, Nuri Sağlam, Talat Parman

Etkinlik iptal edildi.