29 Mart 2024 Cuma Saat: 18:00

Freud’dan önce felsefede bilinçdışı var mıydı? (II)

Yapı Kredi Kültür Sanat - Loca

Kültür ve Psikanaliz Söyleşileri

“Kültür ve Psikanaliz Söyleşileri”nin ilk ayında felsefede psikanalizin yankılarını ele almak için her zaman yapacağımız gibi bir sorudan yola çıkacağız. Ancak bu kez sorumuz bizi psikanalizin öncesine götürecek. Bilindiği gibi bilinçdışı Sigmund Freud’un bir icadı değildir ve hatta keşfi bile sayılamaz. Psikanalizin temel kavramlarından biri olan bilinçdışına başka adlandırmalarla da olsa felsefe tarihi boyunca birçok filozof tarafından gönderme yapılmıştır. Platon’un “anamnesis” kuramından başlayarak akılcı ve deneyci filozofların metinlerinde bile zaman zaman belirmesine de vurgu yaparak Descartes, Hume, Leibniz, Kant, Schelling, Schopenhauer ve Nietzche’den geçerek Freud’a gelene kadar bilinçdışı kavramının geçirdiği evrimi tartışacağız. Psikanalist Talat Parman soracak ve Felsefeci Zeynep Direk yanıtlayacak.
Toplantının ilk oturumu 22 Mart Cuma günü gerçekleşmişti. Bu ikinci oturumda tekrar görüşmek üzere.
 
Zeynep Direk
Boğaziçi Üniversitesi’nde Yüksek Lisans derecesini, Memphis Üniversitesi’nden doktorasını almıştır. 2014’ten beri Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırmaları Çağdaş Fransız Felsefesi, Etik, Feminist Felsefe alanlarında çeşitli sorunları konu edinir. “Derrida Critical Assessments” (Routledge, 2001) ve “A Companion to Derrida”nın (Blackwell, 2014) editörüdür. Eserleri arasında Başkalık Deneyimi, (YKY 2005), Cinsel Farkın İnşası (Metis 2018), Ontologies of Sex: Philosophy in Sexual Politics (Rowman and Littlefield, 2020) Çağdaş Kıta Felsefesi (FOL Yayınları 2021) ve Derrida İstanbul’da: Sekülerizm, Öteki ve Sorumluluk (FOL Yayınları 2022) yer alır. Türkçe, ingilizce ve Fransızca çok sayıda makale yayımlamıştır.
 
Etkinlik herkese açık ve ücretsizdir. Kapılar etkinlikten yarım saat önce açılır.
 
 
Kültür ve Psikanaliz Söyleşileri
 
 “Freud’dan önce felsefede bilinçdışı var mıydı?”
Zeynep Direk, Talat Parman
22, 29 Mart, 18:00
 
 “Mimari bir yapı/metin serbest çağrışımla yeniden inşa edilebilir/okunabilir mi?”
Melek Kılınç, Talat Parman
19, 26 Nisan, 18:00
 
 “Gerçeküstücülerin düşlerinde ne vardı?”
Fırat Arapoğlu, Talat Parman
17, 31 Mayıs, 18:00

Katılımcılar

Talat Parman, Zeynep Direk

ÜCRETSİZ