Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi

 • Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi
 • Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi
 • Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi
 • Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi
 • Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi
 • Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi

Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi, Yapı ve Kredi Bankası’nın kültür ve sanat hizmetleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Yapı ve Kredi Bankası 1944 yılında kurulmuştur. Bir yıl sonra da "Doğan Kardeş" dergisiyle kültürel faaliyetlere başlamıştır. Bu çalışmaların artarak devam etmesiyle kurum içine hizmet veren bir kütüphane kendiliğinden oluşmaya başlamıştır. Zaman içerisinde satın alma veya bağış yoluyla kuruma kazandırılan özel koleksiyonlarla büyüyen kütüphane bütün araştırmacılara hizmet verecek seviyeye erişmiştir. Bu durumu dikkate alan Yapı Kredi yönetimi 15.9.1978 tarihinde Çemberlitaş’ta “Yapı Kredi Bankası Kitaplığı” adıyla kütüphaneyi araştırmacıların hizmetine açmıştır. Edebiyat, tarih ve sanat alanlarında önemli bir koleksiyona sahip olan bu ihtisas kütüphanesi, Banka’nın kültür ve sanat hayatımıza önemli bir armağanı olmuştur. Kütüphanede Prof. M. Fuat Köprülü, Prof. Cavit Baysun, Falih Rıfkı Atay, Hamdullah Suphi Tanrıöver, İsmail Hikmet Ertaylan, Küçük Sait Paşa, Şevket Rado, Vedat Nedim Tör, Yaşar Nabi Nayır ve Yahya Kemal Beyatlı gibi fikir ve bilim adamlarının koleksiyonları araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Bu kütüphanede film gösteri salonu ile çocuk kitaplığı da yer alıyordu.

Çemberlitaş’taki kütüphane 29 Temmuz 1992’de, Galatasaray’daki yerine taşınmıştır. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. bünyesinde, bankanın ilk genel müdürü olan Sermet Çifter’in adıyla, tarih, sanat, edebiyat ve İstanbul kenti konularında uzmanlaşmış bir araştırma kütüphanesine dönüştürülmüştür.

2017 yılında yeniden yapılandırılan Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi koleksiyonu, sergileri ve etkinlikleriyle ülkemize hizmet vermeye devam etmektedir.

 • Kütüphane Koleksiyonu

  Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi koleksiyonu Genel Koleksiyon, Yazma Eserler, Nadir Basma Eserler, Süreli Yayınlar ve Yapı Kredi Yayınları olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır.

  Genel Koleksiyon

  Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi 80.000 cilde ulaşan kitap koleksiyonuna sahiptir. Koleksiyonun büyük çoğunluğu tarih, sanat, edebiyat ve İstanbul kenti konularındadır. Genel koleksiyon içinde Atatürk ve Cumhuriyet tarihi ile ilgili kitaplar da önemli yer tutmaktadır.

  Koleksiyondaki Yapı Kredi Yayınları, Yazmalar, Nadir Eserler Galatasaray’daki kütüphanede, koleksiyonun geri kalan bölümleri ise Hasköy’deki kütüphane deposunda bulunmaktadır. Depodaki kitaplar istek üzerine bir iki gün içerisinde Galatasaray’daki okuma salonuna getirilmektedir.

  Yazma Eserler

  Kütüphanede araştırmacıların kullanımına açık, 1162 cilt içinde toplanmış 1635 adet yazma eser mevcuttur. 14. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarına tarihlenen bu yazma eserlerle ilgili olarak hazırlanan katalog 2001 yılında basılarak araştırmacıların kullanımına sunulmuştur. Son yıllarda gelişen bilgisayarlar ve dijital teknoloji ile birçok kütüphanede yazmaların dijital ortama aktarılması için çalışmalar görülmektedir. Yazma koleksiyonunun tamamının dijital ortama aktarılmasını 2003 yılında başaran kütüphanemiz Türkiye’de bu çalışmayı tamamlayan ilk kütüphane olmanın gururunu taşımaktadır.

  Nadir Basma Eserler

  Kütüphanede, çeşitli koleksiyonlardan derlenmiş 1165 civarında nadir kitap bulunmaktadır. 16.-20. yüzyıllara ait, çeşitli dillerde basılmış olan bu kitaplar arasında Strabon’un 1523 tarihli “Geographia”, Raif Efendi’nin 1803 tarihli “Cedid Atlas Tercümesi” ve Katip Çelebi’nin 1732 tarihli “Cihannüma” adlı eserinin yanında tüm dünyada önemi kabul edilmiş, kıymetli, nadir eser niteliğinde kitaplar yer almaktadır. Nadir eserlerin önemli bir bölümü için fotokopiye izin verilmemektedir. Kâğıt ve cilt durumu dikkate alındığında kitapların da yazmalar gibi fotokopiden büyük zarar görmesi mümkündür. Bu nedenle, kopya almak gerektiğinde bu kitaplar için de dijital teknolojiden faydalanılmaktadır. Gerekli gördüğümüz nadir eserlerin de dijital ortama aktarılması yakın gelecekteki planlarımız arasında bulunmaktadır. Bu nadide koleksiyonun bir bölümünü içeren “Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Nadir Eserler Kataloğu” Mayıs 2002’de basılmıştır.

  Süreli Yayınlar

  Kütüphane 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türkiye’de ve yurtdışında yayımlanan önemli dergileri içeren, başlık olarak 750’nin üzerinde süreli yayın yer almaktadır. Kütüphane 1800 ciltlik düzenli bir gazete koleksiyonuna sahiptir. Şu anda “Sanat Dünyamız”, “Kitap-lık” ve “Cogito” dergilerinin takibi yapılarak okuyucularımızın hizmetine sunulmaktadır.

  Yapı Kredi Yayınları

  Yapı Kredi Yayınları yurdumuzun en büyük yayınevlerindendir ve her yıl ortalama 150 kitap yayımlamaktadır. 1989 yılında ilk kitabı basılan Yapı Kredi Yayınları’nın kitap sayısı 2017 itibariyle 5000’e yaklaşmıştır. 1945 yılında Doğan Kardeş dergisi ile başlayan ve 1988 yılına kadar devam eden süreçte ise 500 civarında kitap yayımlanmıştır. Yapı Kredi yayını olan "Sanat Dünyamız", "Kitap-lık", "Cogito" adlı süreli yayınlar kendi alanlarında önemli dergiler arasında gösterilmektedir. Doğan Kardeş ve Yapı Kredi Yayınları kütüphanemizde araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.

  Kütüphanede Bulunan Özel Koleksiyonlar ve Arşivler

  Kütüphane koleksiyonu içerisinde satın alma veya bağış yoluyla kuruma kazandırdıkları özel koleksiyonlar önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’nin kültür, sanat ve düşünce dünyasında iz bırakmış kişi ve kurumların koleksiyonlarıyla kütüphanenin değeri önemli ölçüde artmıştır. Kütüphanede Prof. M. Fuat Köprülü, Prof. Cavit Baysun, Falih Rıfkı Atay, Hamdullah Suphi Tanrıöver, İsmail Hikmet Ertaylan, Küçük Sait Paşa, Şevket Rado, Vedat Nedim Tör, Yaşar Nabi Nayır, Memduh Tayanç, Orhan Burian ve Yahya Kemal Beyatlı’nın koleksiyonları araştırmacıların kullanımına açılacaktır. Bu koleksiyonlarda bulunan kitap, dergi, gazete ve yazmalar araştırmacılara daha iyi hizmet sunulması amacıyla genel koleksiyonda ilgili bölümler içine dahil edilmiştir. Arşiv malzemesi niteliğinde olan evrak, resim, kartpostal, mektup vs. materyaller ise ayrıca düzenlenmiştir, yakında okuyucuların hizmetine sunulacaktır.

  Arşivler;

  Yeditepe ve Hüsamettin Bozok Arşivi: Türk yayın hayatının en uzun soluklu dergilerinden biri olan “Yeditepe” ve yayınevinin kurucusu, gazeteci-yazar Hüsamettin Bozok’un (1916-2008) çalışma hayatı boyunca biriktirdiği, 10.000 civarındaki mektup, fotoğraf ve el yazısı belgeden oluşan arşivi Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının ilk elden kaynaklarından biridir. Düzenlenmiş olan arşiv yakında okuyucuların hizmetine sunulacaktır.

  Melih Cevdet Anday Arşivi: Şair ve yazar Melih Cevdet Anday’ın (1915-2002) eski eşinden 1999 yılında kütüphanemiz tarafından satın alınan ve 2000 civarında mektup, belge, kartvizit, fotoğraf, gazete kupürü ve bazı süreli yayınlardan oluşan bir arşivdir. Düzenlenmiş olan Melih Cevdet Anday arşivi yakında okuyucuların hizmetine sunulacaktır.

  Fuat Köprülü Arşivi: Edebiyat tarihçisi Prof. M. Fuat Köprülü’nün (1890-1966) ölümünden sonra dağılan ve çeşitli kurum ve kişilere satıldığı ifade edilen kütüphanesinden artakalan basma ve yazma kitapları ile birlikte Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi’ne gelen, kütüphanedeki en zengin ve en önemli özel koleksiyondur. Nadir ve yazma eserlerin önemli bir kısmı Fuat Köprülü koleksiyonu ile kütüphaneye kazandırılmıştır. Bu koleksiyonda bulunan arşiv malzemeleri ise çok fazla değildir. Çoğunluğu Türk edebiyatı tarihi ile ilgili notlar, gazete kupürleri, yazma mikrofilmleri ile Fuat Köprülü’nün şahsi evraklarından oluşan arşiv malzemeleri henüz tasnif edilmemiş olup kullanıma açılmamıştır.

  İsmail Hikmet Ertaylan Arşivi: Edebiyat tarihçisi Prof. İsmail Hikmet Ertaylan’ın (1899-1967) ölümünden sonra, ailesinden 9.5.1968 tarihinde Ertaylan’ın kitaplığı ile birlikte satın alınan arşivi Fuat Köprülü koleksiyonundan sonra ikinci büyük koleksiyondur. Bu koleksiyondaki arşiv malzemeleri de fazla değildir. Türk edebiyat tarihi ile ilgili olan çalışma notları, Ertaylan’ın yayımladığı kitapların müsveddeleri, değişik yazmaların çıkarılmış notlar, Kazan, Kırım, Azerbaycan gibi bölgelerin edebiyatlarına ilişkin çalışmalar, Türk edebiyat tarihiyle ilgili çeşitli fotoğrafların yer aldığı bu arşiv de henüz tasnif edilmediği için kullanıma açılmamıştır.

  Yahya Kemal Arşivi: Büyük Türk şairi Yahya Kemal Beyatlı’nın (1884-1958) mektup, kartpostal ve şahsi evraklarından oluşmaktadır. Tasnif edilmiş durumda olan arşiv yakında okuyucuların hizmetine sunulacaktır.

  Orhan Burian Arşivi: Çevirmen ve yazar Prof. Orhan Burian’a (1914-1953) ait koleksiyon 2002 yılında yeğeni Kısmet Burian tarafından kütüphanemize hediye edilmiştir. İngiliz edebiyatı ağırlıklı kitapların yanında Orhan Burian’ın hayatı ve çalışmaları ile ilgili fotoğraf, mektup, belge, kupür ve benzeri materyallerden oluşan arşivi düzenlenmiştir, yakında okuyucuların hizmetine sunulacaktır.

 • Kütüphane Kullanım Rehberi ve Üyelik

  Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi araştırmacılara, üniversite öğrencilerine ve Yapı Kredi bünyesinde çalışanlara hizmet eder. Galatasaray’da Yapı Kredi Kültür Sanat binasında bulunan kütüphaneye kullanım hakkı üyelik sistemiyle sağlanır.

  Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi bir uzmanlık kütüphanesidir. Yararlanmak isteyen araştırmacıların kütüphaneye üye olması gerekmektedir. Kütüphane üyeleri, üyeliklerinin geçerli olduğu iki yıl boyunca, çalışma saatleri içinde kütüphaneden yararlanabilirler.

  Üyelik bilgileri:
  - Üyeler, kütüphanenin açık olduğu saatlerde kütüphaneden faydalanabilirler.
  - Basılı ve dijitalleştirilmiş kaynakları kullanabilirler.
  - Dışarıya kitap ödünç alamazlar.

  Kütüphane Çalışma Saatleri:
  Pazartesi-Cuma 10:00-17:30

 • İletişim

  Kütüphane Çalışma Saatleri:
  Pazartesi-Cuma 10:00-17:30
  Kütüphaneye giriş için lütfen güvenliğe danışınız.

  Adres:
  Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş.
  İstiklal Caddesi No: 161 Kat: 5 
  Beyoğlu 34433 İstanbul
  T: (0212) 252 47 00 / 440 - 456  F: (0212) 293 07 23
  E-posta: kutuphane@ykykultur.com.tr